Định Hướng phát triển liên doàn doanh nhân 1984

 

Giới thiệu Liên đoàn Doanh nhân 1984

Mục tiêu

 • LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984 mang giá trị nền tảng từ các Doanh nhân sinh năm 1984 giúp nâng tầm tri thức cho cộng đồng.
 • LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984 là nơi kết nối các Doanh nhân sinh năm 1984 để học hỏi, hỗ trợ nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh; lan tỏa và nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp; là nơi giao lưu giữa các Hội viên trong Liên đoàn cũng như là cầu nối các Hội viên với bên ngoài Liên đoàn, mang lại cơ hội kinh doanh và các giá trị thiết thực cho các Hội viên vì sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Tầm nhìn

 • Nơi hội tụ các DOANH NGHIỆP – DOANH NHÂN tinh hoa sinh năm 1984 trên khắp mọi miền tổ quốc Việt Nam vừa có TÂM vừa có TẦM, đóng góp tri thức cho Cộng đồng Doanh nhân 1984 nói riêng và Cộng đồng Doanh nhân Việt Nam nói chung, vì một Việt Nam thịnh vượng.

Sứ mệnh

 • ĐỒNG HÀNH DOANH NGHIỆP – NÂNG TẦM DOANH NHÂN 1984

Phạm vi và lĩnh vực hoạt động:

 1. Phạm vi hoạt động: LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984 (sau đây gọi tắt là Liên đoàn) có phạm vi hoạt động toàn quốc, có thể mở rộng liên kết với các tổ chức/cộng đồng Doanh nhân khác tại Việt nam và trên thế giới.
 1. Liên đoàn hoạt động trong lĩnh vực:
 • Chia sẻ tri thức quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo tổ chức để cùng nhau phát triển, cùng nhau vươn xa;
 • Chia sẻ các cơ hội hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh;
 • Các hoạt động khác theo quy định của Pháp luật.

Nhiệm vụ

 1. Xây dựng hình ảnh LIÊN ĐOÀN chuyên nghiệp, có giá trị, phát triển bền vững, thông qua việc mỗi Hội viên có ý thức, cam kết đóng góp, cống hiến.
 2. Xây dựng và phát triển Hội viên cho LIÊN ĐOÀN theo đúng định hướng tổ chức.
 3. Hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạt động của LIÊN ĐOÀN phù hợp với từng giai đoạn nhằm xây dựng LIÊN ĐOÀN vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng của các Hội viên.
 4. Tổ chức các hoạt động định kỳ và không định kỳ; các chương trình tọa đàm, hội thảo… theo chuyên đề được nhiều Doanh nghiệp 1984 quan tâm, có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, lãnh đạo đầu ngành; tạo ảnh hưởng tích cực và mang lại giá trị cho các Hội viên LIÊN ĐOÀN và cho cộng đồng Doanh nhân Việt Nam.
 5. Tổ chức và kết nối các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ tri thức, thăm quan học hỏi doanh nghiệp, đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhằm nâng cao tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm cho Hội viên và cộng đồng Doanh nhân 1984.
 6. Chia sẻ các cơ hội giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư cho các Hội viên LIÊN ĐOÀN.

Quyền hạn

 1. Được phép tổ chức tuyên truyền mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh, hoạt động của LIÊN ĐOÀN.
 2. Được chủ động xây dựng cơ sở vật chất, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của LIÊN ĐOÀN với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.
 3. Được chủ động sắp xếp tổ chức, cơ cấu, nhân sự của LIÊN ĐOÀN; kết nạp và khai trừ Hội viên theo những quy định của LIÊN ĐOÀN
 4. LIÊN ĐOÀN được gây quỹ trên cơ sở Lệ phí của Hội viên đóng góp và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của Pháp luật để tự trang trải chi phí cho mọi hoạt động. Được nhận và sử dụng các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Pháp luật.

 

HỘI VIÊN LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984

Hội viên

 • Hội viên Liên đoàn Doanh nhân 1984 là các CHỦ doanh nghiệp, các CEO của Doanh nghiệp, Các chủ hộ kinh doanh lớn và Nhà tri thức – Các quản lý trong các cơ quan Nhà nước có đóng góp tri thức cho cộng đồng doanh nhân, tự nguyện tham gia Liên đoàn và được Ban Điều hành Liên đoàn chấp nhận.
 • Hội viên Liên đoàn phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình về đóng góp Lệ phí Hội viên, thường xuyên tham gia đóng góp tri thức vì sự phát triển của Liên đoàn trong các buổi sinh hoạt của Liên đoàn.
 • Hội viên Tiềm năng đủ tiêu chuẩn chỉ có thể thành Hội viên Chính thức khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu về Hồ sơ, Hội phí và qui trình kết nạp Hội viên;
 • Hội viên Tiềm năng khi đang trong quá trình xét duyệt thành Hội viên Chính thức có thể tham gia các hoạt động của Liên đoàn với tư cách là cá nhân (quan sát và không biểu quyết)

Thủ tục tham gia LIÊN ĐOÀN

 1. Các DOANH NGHIỆP có mong muốn tham gia Liên đoàn, đã nghiên cứu Điều lệ Liên đoàn, tự thấy mình đáp ứng các qui định của tiêu chí Hội viên và cam kết cống hiến cho các hoạt động của Liên đoàn đều có quyền nộp Đơn xin gia nhập Liên đoàn.
 2. Để trở thành hội viên Liên đoàn, CHỦ DOANH NGHIỆP cần có sự giới thiệu của 1 Hội viên chính thức trở lên; được mời tham gia các buổi sinh hoạt của Liên đoàn tối thiểu 1 lần; cam kết cống hiến và đóng góp tri thức cho Liên đoàn; tự nguyện làm đơn xin đăng ký tham gia Liên đoàn (gọi là Hội viên Tiềm năng).
 3. CHỦ DOANH NGHIỆP xin gia nhập Liên đoàn phải điền đầy đủ thông tin vào “Đơn xin gia nhập LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984” (theo mẫu) và nộp lại cho Ban Phát triển Hội viên của Liên đoàn. Việc kết nạp Hội viên mới sẽ được xem xét sau khi Ban Phát triển Hội viên nhận được đơn xin gia nhập.
 4. Công việc xét duyệt Hội viên mới được tiến hành 1 tháng một lần, thời gian do Ban Điều hành qui định, kết quả sẽ được cập nhật trên trang web và các trang thông tin truyền thông của Liên đoàn, Trưởng Ban Phát triển Hội viên có nhiệm vụ thông báo kết quả cho Hội viên Tiềm năng.
 5. Hội viên cũ, đã dừng tư cách Hội viên trong một thời gian được quyền gia nhập Liên đoàn trở lại theo thủ tục xét duyệt như Hội viên mới. Các lý do liên quan đến việc dừng tư cách Hội viên trước đây sẽ là yếu tố được xem xét trong quá trình xét duyệt.

Quyền lợi của Hội viên

 1. Được tham gia Hội nghị đại biểu Hội viên và được tôn vinh, ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Điều hành và các chức danh lãnh đạo Ban Chuyên môn của Liên đoàn;
 2. Được quyền giới thiệu các Hội viên Tiềm năng đủ tiêu chuẩn trở thành Hội viên của Liên đoàn
 3. Được thảo luận, biểu quyết, đề đạt, kiến nghị ý kiến của mình về mọi công việc của Liên đoàn;
 4. Được tham dự đầy đủ các hoạt động do Liên đoàn tổ chức hoặc đồng tổ chức;
 5. Được chia sẻ mọi thông tin qua email, diễn đàn với các Hội viên và Ban Điều hành về các hoạt động của Liên đoàn;
 6. Được giao lưu, học hỏi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức về quản trị kinh doanh; công tác lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp với các Chuyên gia cũng như với các Hội viên khác trong Liên đoàn;
 7. Được viết 01 bài/năm PR Doanh nghiệp trên Fanpage và website của Liên đoàn;
 8. Có cơ hội tham gia vào các chương trình thường kỳ của Liên đoàn, trong đó có việc tham gia ý kiến đóng góp giải quyết các vấn đề liên quan đến Liên đoàn và Doanh nghiệp do Liên đoàn đưa ra; tham dự buổi tọa đàm về các vấn đề nói trên phục vụ mục đích truyền thông cho doanh nghiệp;
 9. Được ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ do Liên đoàn tổ chức; được nhận sự hỗ trợ hoặc ưu đãi khi tham gia các hoạt động đầu tư, giao thương với các Hội viên khác trong Liên đoàn hoặc các tổ chức, cá nhân khác do Liên đoàn kết nối;
 10. Được đề nghị ra khỏi Liên đoàn do yêu cầu cá nhân với điều kiện gửi thư thông báo chính thức tới Ban Phát triển Hội viên;
 11. Được kết nối Kinh doanh thường xuyên, liên tục nhằm thúc đẩy Bán hàng của doanh n ghiệp. Được giới thiệu thông tin về Doanh nghiệp trong Cẩm nang Thành viên (online và bản in). Được sử dụng logo của Liên đoàn trong các ấn phẩm của Doanh nghiệp và danh thiếp cá nhân.

LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984
Tầng 2A Toà nhà N09 – B2 Khu ĐTM Dịch Vọng – Đường Thành Thái – Cầu giấy – Hà Nội
Điện thoại: 024.6681.3456 – Hotline: 084.234.8484
Zalo: 084.234.8484 Website: www.Doanhnhan1984.com
Zalo Group: https://zalo.me/g/gswafh336

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *