LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984

LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984 là nơi kết nối các Doanh nhân sinh năm 1984 để học hỏi, hỗ trợ nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh; lan tỏa và nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp; là nơi giao lưu giữa các Hội viên trong Liên đoàn cũng như là cầu nối các Hội viên với bên ngoài Liên đoàn, mang lại cơ hội kinh doanh và các giá trị thiết thực cho các Hội viên vì sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

 • Xây dựng hình ảnh LIÊN ĐOÀN chuyên nghiệp, có giá trị, phát triển bền vững, thông qua việc mỗi Hội viên có ý thức, cam kết đóng góp, cống hiến.
 • Xây dựng và phát triển Hội viên cho LIÊN ĐOÀN theo đúng định hướng tổ chức.
 • Hoạch định chiến lược, kế hoạch hoạt động của LIÊN ĐOÀN phù hợp với từng giai đoạn nhằm xây dựng LIÊN ĐOÀN vững mạnh, đáp ứng nguyện vọng của các Hội viên.
 • Tổ chức các hoạt động định kỳ và không định kỳ; các chương trình tọa đàm, hội thảo… theo chuyên đề được nhiều
 • Doanh nghiệp 1984 quan tâm, có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia, lãnh đạo đầu ngành; tạo ảnh hưởng tích cực và mang lại giá trị cho các Hội viên LIÊN ĐOÀN và cho cộng đồng Doanh nhân Việt Nam.
 • Tổ chức và kết nối các hoạt động hỗ trợ lẫn nhau, chia sẻ tri thức, thăm quan học hỏi doanh nghiệp, đào tạo hoặc liên kết đào tạo nhằm nâng cao tầm nhìn, kiến thức, kinh nghiệm cho Hội viên và cộng đồng Doanh nhân 1984.
 • Chia sẻ các cơ hội giao thương, xúc tiến thương mại và đầu tư cho các Hội viên LIÊN ĐOÀN.

HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI ĐỊNH KỲ LIÊN ĐOÀN 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG LIÊN ĐOÀN

 

Kế hoạch phát triển thành viên

Phát triển thành viên song song với tìm kiếm đối tác và mở rộng phạm vi hoạt động của Liên đoàn Doanh nhân 1984:

Mục tiêu Liên đoàn Doanh nhân 1984

 • LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984 mang giá trị nền tảng từ các Doanh nhân sinh năm 1984 giúp nâng tầm tri thức cho cộng đồng.
 • LIÊN ĐOÀN DOANH NHÂN 1984 là nơi kết nối các Doanh nhân sinh năm 1984 để học hỏi, hỗ trợ nhau trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm kinh doanh; lan tỏa và nâng cao kỹ năng quản trị, điều hành doanh nghiệp; là nơi giao lưu giữa các Hội viên trong Liên đoàn cũng như là cầu nối các Hội viên với bên ngoài Liên đoàn, mang lại cơ hội kinh doanh và các giá trị thiết thực cho các Hội viên vì sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

Quyền lợi của Hội viên

 

 • Được tham gia Hội nghị đại biểu Hội viên và được tôn vinh, ứng cử, đề cử để bầu vào Ban Điều hành và các chức danh lãnh đạo Ban Chuyên môn của Liên đoàn;
 • Được quyền giới thiệu các Hội viên Tiềm năng đủ tiêu chuẩn trở thành Hội viên của Liên đoàn;
 • Được thảo luận, biểu quyết, đề đạt, kiến nghị ý kiến của mình về mọi công việc của Liên đoàn;
 • Được tham dự đầy đủ các hoạt động do Liên đoàn tổ chức hoặc đồng tổ chức;
 • Được chia sẻ mọi thông tin qua email, diễn đàn với các Hội viên và Ban Điều hành về các hoạt động của Liên đoàn;
 • Được giao lưu, học hỏi chia sẻ những kinh nghiệm, kiến thức về quản trị kinh doanh; công tác lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp với các Chuyên gia cũng như với các Hội viên khác trong Liên đoàn;
Chi tiết